РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питанняВЕЛИКА ВДЯЧНІСТЬ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

» гаряча новина  всі новини
16 березня 2018

КЕРІВНИЦТВО РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПРОТЯГОМ 2017 Р. ДОКЛАДАЛО ЗУСИЛЬ ДЛЯ ДОТРИМАННЯ ПРИЙНЯТИХ НА СЕБЕ ТА ЗАКРІПЛЕНИХ КОЛЕКТИВНИМ ДОГОВОРОМ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ПРИ ЦЬОМУ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ РУХУ.

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ

Завдяки зусиллям колективу регіональної філії (РФ), за 2017 р. загальний обсяг відправлених вантажів вдалось втримати на рівні планового показника (100,8 %) та перевищити минулорічний (110,5 %) і відправити 40,8 млн т.

Найбільше відправлено вантажів по Жмеринській дирекції залізничних перевезень — 12,1 млн т (+4,1 % до плану та +6,0 % до 2016 р.) та Коростенській дирекції — 18,0 млн т (+3,9 % до плану та +19,1 % до 2016 р.).

Деструктивні наслідки від гібридної війни та відчуження промислових артерій України виявилися вкрай критичними.

Обсяги перевезених вантажів у 2017 р. становили 120,7 млн т при плані 126,4 млн т, що на 4,5 % (на 5,7 млн т) нижче плану, до рівня минулого року обсяги збільшились на 9,2 % (на 10,2 млн т).

Вантажообіг залізницею виконано до плану на 96,4 %, до рівня минулого року — на 111,4 % та становить 42797,3 млн км.

Слід зазначити, що Південно¬Західна залізниця на 61,2 % є транзитною і безпосередньо залежить від тих обсягів вагонопотоків, які надходять із сусідніх залізниць. З Одеської залізниці зменшились надходження навантажених вагонів на 1,7 % (на 9,6 тис. вагонів).

При цьому здача навантажених вагонів в цілому по філії збільшена на 121,0 тис. вагонів, в т. ч. на Одеську залізницю – на 16,0 % (на 76,9 тис. вагонів), на Південну залізницю – на 25,5 % (на 10,8 тис. вагонів) за рахунок збільшення навантаження будівельних вантажів – на 2250,8 тис. т, зерна і продуктів перемолу – на 1833,3 тис. т, нафти і нафтопродуктів – на 314,8 тис. т.

Пасажирообіг за 2017 р. становив 10617,1 млн пас.¬км, що на 4,6 % (на 465,5 млн пас.¬км) більше до плану та на 2,0 % (на 205,3 млн пас.¬км) більше минулого року.

Зростання пасажирообігу до плану у 2017 р. відбулося у місцевому (на 5,1 %), внутрішньодержавному прямому (на 5,3 %), в міжнародному (на 3,3 %), в приміському (на 2,2 %) сполученнях.

Населеність пасажирського вагона становила 34,52 чоловіки при плані 32,24 чоловік та звіті 2016 р. — 32,5 чоловік.

Рівень населеності пасажирського вагона вище плану на 7,1 %, або на 2,28 чол./ваг., до рівня 2016 р. населеність зросла на 6,2 %, або на 2,02 чол./ваг.

У 2017 р. обсяг приведеної продукції до рівня поперед­нього року збільшився на 9,7 %, або на 5502,9 млн приведених т­км.

За 2017 р. по регіональній філії прослідувало 206 349 вантажних поїздів, що більше ніж минулого року на 14,4 %, або на 26 017 поїздів, пасажирських — 71 892 поїзди, що на 5,4 %, або на 3666 поїздів більше до рівня попереднього року.

ОПЛАТА ПРАЦІ, РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Протягом 2017 р. адміністрація дотримувалась пріоритетності направлення коштів на оплату праці порівняно з іншими платежами. Виплата заробітної плати проводилась у терміни, що обумовлені у колективному договорі залізниці. Випадків заборгованості по заробітній платі не було.

Оплата праці працівникам проводилась відповідно до Положення про умови оплати праці працівників залізничного транспорту. З 1 березня 2017 р. годинні тарифні ставки та посадові оклади залізничників відповідно до наказу ПАТ «Укрзалізниця» від 20.03.2017 р., № 154 підвищились на 20 та 25 %. З 1 грудня 2017 р. оплата праці працівників ПАТ «Укрзалізниця» проводиться відповідно до введеного в дію Положення про оплату праці працівників публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», в якому намагались врахувати інтереси працівників та вимоги законодавства про працю України.

(Закінчення. Початок на стор. 1)

Середньомісячна заробітна плата працівників філії у 2017 р. становила 8009,3 грн. Зростання середньомісячної зарплати у 2017 р. порівняно з рівнем 2016 р. (5918,4 грн) становило 2090,9 грн, або 35,3 %.

Виплата винагороди за підсумками роботи за 2017 р. (13¬та заробітна плата) здійснена у липні 2017 р. на загальну суму 70,1 млн грн.

Працівникам протягом звітного року виплачено надбавку за вислугу років — 450 млн грн, індексацію грошових доходів працівників — 23,3 млн грн, відшкодування витрат за роз’їзний (пересувний) характер роботи — 38,9 млн грн.

Для посилення матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні основ­них результатів роботи філії у 2017 р. виплачено премій на загальну суму 350,3 млн грн, слід зазначити, що у жовтні—грудні 2017 р. працівникам гостродефіцитних професій відповідно до вказівки ПАТ «УЗ» від 18.09.2017 р., № Ц¬6¬25/2438¬17 виплачено премію у збільшеному розмірі порівняно з іншими працівниками регіональної філії.

Також надано матеріальної допомоги на суму 134,6 млн грн, в тому числі — 132,6 млн грн матеріальної допомоги на оздоровлення.

Упродовж року працівники підрозділів філії для виконання невідкладних, наперед непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежала стабільна робота філії, залучалися до надурочної роботи та роботи у вихідні дні. Оплата за години надурочної роботи проводилась у подвійному розмірі відповідно до чинного законодавства України. Так, підрозділами філії допущено 581,6 тис. год надурочної роботи, проведено виплат на суму 38,5 млн грн. У вихідні дні відпрацьовано 257 тис. год на суму 14,7 млн грн.

За звітний період допущено непродуктивні витрати, які обліковані і оплачені згідно з чинним законодавством України та нормативних документів Укрзалізниці, а саме:

— години простою локомотивних бригад становили 131,6 тис. год, сплачено 4,6 млн грн;

— години перевідпочинків локомотивних бригад у пунктах обороту становили 669,6 тис. год, сплачено 16 млн грн;

— години прямування до місця виконання робіт і в зворотному напрямку становили 209,6 тис. год, сплачено 5,4 млн грн.

ПОЛІПШЕННЯ УМОВ І ОХОРОНИ ПРАЦІ

За 12 місяців 2017 р. в регіональній філії сталося 11 випадків виробничого травматизму, під час яких травмовано 13 працівників філії, з них 2 — зі смертельним наслідком, 1 — з інвалідним наслідком, 10 — з тимчасовою втратою працездатності. Трапився 1 груповий випадок, в якому травмовано 3 працівники.

За аналогічний період минулого року прийнято до обліку 11 випадків виробничого травматизму, в яких травмовано 13 працівників: 2 випадки зі смертельним наслідком та 11 — з тимчасовою втратою працездатності.

Основними подіями, які призвели до випадків виробничого травматизму в 2017 р. є:

— транспортна подія на залізничному транспорті — 3 випадки;

— падіння потерпілого з висоти — 2 випадки;

— зсув лісоматеріалів — 1 випадок;

— навмисна травма, заподіяна іншою особою, — 1 випадок;

— руйнування скла вікна з невідомих причин — 1 випадок.

У 2017 р. в регіональній філії трапилося 6 випадків природної смерті на виробництві. А саме: від ішемічної хвороби серця померли: 1 працівник служби колії, 1 квитковий касир ВП УЦОП, 1 працівник служби локомотивного господарства, 1 працівник вагонного господарства. Від печінкової недостатності помер 1 працівник служби сигналізації та зв’язку. Не встановлена причина смерті померлому працівнику служби комерційної роботи та маркетингу.

З метою попередження нещасних випадків на виробництві та усунення їх причин, для створення безпечних умов праці, підвищення рівня знань з питань охорони праці розроблено. Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій на 2017 р., на які планувалося освоїти 64 368,8 тис. грн, фактично витрачено 95 981,6 тис. грн, в т. ч.:

— на приведення у відповідність з вимогами охорони праці основних фондів — 5258,0 тис. грн;

— на усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях — 8016,0 тис. грн;

— на проведення атестації робочих місць за умовами праці — 243,5 тис. грн;

— на проведення нав­чання з охорони праці — 156,9 тис. грн;

— на забезпечення спец¬одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту — 30 331,7 тис. грн;

— на забезпечення мийними засобами — 1651,9 тис. грн;

— на проведення обов’яз­кових медичних оглядів — 23 237,0 тис. грн.

Київським регіональним відділом нагляду за умовами праці та промисловою безпекою виконано план¬графік перевірок з питань охорони праці виробничих підрозділів регіональної філії. Проведені позапланові перевірки стану охорони праці в підрозділах, де були допущені випадки виробничого травматизму. Також проведено цільові перевірки щодо підготовки господарств до роботи в осінньо-зимовий період, дотримання температурного режиму, забезпечення спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, проведення робіт у «вікно», безпечної експлуатації газових балонів, підйомників, ліфтів, ескалаторів, компресорних установок тощо.

За 12 місяців 2017 р. керівництвом, спеціалістами з охорони праці дирекцій залізничних перевезень, служб та виробничих підрозділів філії проведена певна робота, спрямована на поліпшення стану охорони праці, зокрема: проведено 27 535 перевірок з охорони праці, виявлено 117 824 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, видано 1762 приписи з питань охорони праці, заборонено до експлуатації 2086 машин, механізмів, обладнання, устаткування тощо.

Проведено чергове нав­чання та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці, електробезпеки та безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки. Атестовано 1055 працівників.

Протягом року спеціалістами учбово-методологічного центру на базі вагона охорони праці проводились навчальні семінари, зустрічі, бесіди, консультації зі спеціалістами охорони праці структурних і виробничих підрозділів щодо організації охорони праці на підприємствах, а також з учнями шкіл про правила поведінки на залізничних коліях із показом відеофільмів.

Учбово­методологічним центром підготовлено дев'ять лекційних матеріалів для проведення навчання з охорони праці та один інформаційний лист щодо змін у нормативній базі НПАОП.

У квітні та в жовтні в регіональній філії проведено огляди стану охорони праці та виробничої санітарії.

На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 р., № 685/2006, згідно з Планом заходів з підготовки та проведення у 2017 р. Дня охорони праці в Україні, звернення ПАТ «Укрзалізниця» і профспілки залізничників і транспортних будівельників України від 07.04.2017 р., Ц/6¬23/1513¬17 було організовано та проведено 28 квітня Всесвітній день охорони праці під девізом: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Надавалася матеріальна допомога сім’ям залізничників, які загинули на виробництві при виконанні службових обов’язків.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І МЕДИЧНЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Медичну допомогу працівникам та пенсіонерам регіональної філії «Південно-Західна залізниця» надають структурні підрозділи філії «Центр охорони здоров'я» ПАТ «Укрзалізниця»: Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті№ 1, Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2, Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 3 за рахунок використання коштів застрахованих осіб на медичне обслуговування.

У сфері корпоративного добровільного медичного страхування залізничників регіональна філія співпрацює зі страховими компаніями: ПрАТ страхова компанія «Інтер¬Поліс», ПрАТ «Страхова компанія «Раритет» та ТДВ СК «Нафтагазстрах». Станом на 01.01.2018 р. кількість застрахованих працівників регіональної філії по добровільному медичному страхуванню становить 36 531 чол. (88,9 % від облікової кількості працівників), кількість застрахованих непрацюючих пенсіонерів — 26 119 чол. (92,9 % від облікової кількості непрацюючих пенсіонерів). За діючими програмами добровільного медичного страхування залізничників відповідно до положень колективного договору залізниці працівникам надається матеріальна допомога як компенсація витрат на страховий платіж у розмірі 50 % від розміру щомісячного страхового внеску, непрацюючим пенсіонерам – 100 % щомісячного страхового внеску.

У 2017 р. проводилися обов’язкові медичні огляди працівників регіональної філії згідно з наказами МОЗУ від 21.05.2007 р., 246, від 23.07.2002 р., №280, МТЗУ від 29.04.2010 р., №240 та Укрзалізниці від 27.06.2007 р.,№ 351¬Ц. Виробничими підрозділами регіональної філії укладено з територіальними медичними закладами 97 договорів та 81 угоду внутрішнього зобов’язання на проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників регіональної філії на загальну суму 24 441,0 тис. грн.

Для лікування тяжкохворих залізничників, для проведення дороговартісних оперативних втручань тощо до керівництва регіональної філії з питань надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі в 2017 р. звернулися 793 особи. За рішенням відповідної комісії працівникам і пенсіонерам регіональної філії та членам їхніх сімей надано необхідної грошової допомоги на загальну суму 7356,3 тис. грн.

На виконання рішення правління ПАТ «Укрзалізниця» від 29.12.2016 р. та доручення ПАТ «Укрзалізниця» від 12.01.2017 р., №Ц¬6¬25/59¬17 з метою посилення соціального захисту непрацюючих пенсіонерів залізничного транспорту України протягом року успішно лікуються та оздоровлюються пенсіонери­залізничники у виробничих підрозділах РФ «Південно¬Західна залізниця»: медико¬реабілітаційний центр лікарні с. Клубівка, санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників» (м. Хмільник), санаторій «Світязянка» (м. Трус­кавець). За минулий рік завдяки проведенню у корпоративних закладах ПАТ «Укрзалізниця» благочинної акції для непрацюючих пенсіонерів, оздоровилось 704 чол., у т. ч.: у санаторії ім. Миколи Гоголя РФ «Південна залізниця» відпочило й оздоровилось 50 чол., у санаторії «Медичний центр реабілітації залізничників» — 450, у санаторії «Світязянка» — 36, у медико¬реабілітаційному центрі лікарні с. Клубівка — 168 чол.

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ, ПІЛЬГ ТА КОМПЕНСАЦІЙ

Протягом 2017 р. оздоровилось і відпочило у відом­чих оздоровчих закладах: санаторіях «Світязянка», «Медичний центр реабілітації залізничників», лінійна лікарня с. Клубівка 6660 залізничників.

Успішно функціонують дитячі оздоровниці, де діти залізничників мають можливість щорічно оздоровитись, отримати запас бадьорості та настрою.

У дитячих оздоровчих таборах відпочинку «Дубки», «Зорька» та відомчих оздоровчих закладах філії оздоровлено за літній сезон 2017 р. 1774 дітей залізничників.

У дитячих таборах щорічно створюються безпечні умови для проживання та харчування, забезпечується охорона їхнього життя і здоров'я, посилюється санітарно­гігієнічний та протиепідемічний нагляд. Обладнуються відповідним чином медичні пункти, спортивні майданчики, відкриті водойми та санітарно­побутові приміщення. Проводяться культурно-масові та фізкультурно­спортивні заходи. Організація культурно¬масової роботи дітей проводиться згідно з розробленим тематичним планом роботи з дітьми, який спрямований на виховання у них національної свідомості, почуття патріотизму, на відродження національних обрядів та звичаїв. Під час кожної зміни з дітьми проводяться різноманітні конкурси, танцювальні вечори, літературні вікторини. Для дітей запрошуються з концертами художні колективи, циркові виконавці.

КАДРОВА ПОЛІТИКА

Для укомплектування підрозділів філії кваліфікованими робітниками у 2017 р. пройшли підготовку та перепідготовку кадри масових професій у кількості 1329 робітників (при плані 778 осіб) та підвищили кваліфікацію 5098 робітників (при плані 1953 особи).

На курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах залізничного транспорту І—ІV рівнів акредитації протягом року навчалися керівники та фахівці філії у кількості 215 осіб.

Спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів в Українському державному університеті залізничного транспорту та Центрі професійного розвитку персоналу пройшли 359 осіб.

За звітний рік по регіональній філії створено 1 нове робоче місце, надано 333 перших робочих місць молоді, серед яких випускники загальноосвітніх шкіл, професійно­технічних училищ, інших навчальних закладів.

У 2017 р. за сумлінну працю на залізничному транспорті нагороджено державними, галузевими та дорожніми нагородами 383 працівники регіональної філії «Південно¬Західна залізниця».

Уряд нагородив 5 працівників регіональної філії, у т. ч.: оголошено подяку Прем'єр­міністра України — 2 чол.; присвоєно почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» — 2 чол., нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня — 1 чол.

Трудові досягнення колективу регіональної філії «Південно¬Західна залізниця» відзначено керівництвом публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» — нагороджено 378 працівників філії.

За високі досягнення у праці, професіоналізм, належне ставлення до своїх посадових обов’язків та вагомий внесок у розвиток залізничного транспорту, а також з нагоди державних та професійних свят керівництвом регіональної філії «Південно-Західна залізниця» у 2017 р. відзначено 190 працівників регіональної філії.

Висловлюємо колективу регіональної філії «Південно¬Західна залізниця» велику вдячність за вашу сумлінну працю та бажаємо в 2018 р. досягти успіху та вагомих результатів у виконанні завдань, поставлених керівництвом ПАТ «Укрзалізниця».


Контактна інформація
Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05